MTC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.50-4.65% ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน นี้ เผยนำเงินไปคืนหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 […]

โครงการแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีหลักประกัน) ที่ค้างชำระเกิน 120 วัน คลินิกแก้หนี้ by SAM ช่วยได้ ผ่อนเบาๆสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำ ห้ามก่อหนี้ใหม่ในช่วงแรก สนใจติดตาม www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ โทร 1443 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป) 4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท 5. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน”

ประกาศผลงานภาพวาดฝีมือน้องๆ นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ เมืองไทยร่วมกัน ปลูกฝังความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” ช่วงอายุ 7-9 ปีรางวัลที่ 1 ด.ญ.ญศิกาญจน์ เอี่ยมสุวรรณรางวัลที่ 2 ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์รางวัลที่ 3 ด.ช.กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม รางวัลชมเชยด.ช.อาทิตย์นที พึ่งอำพลด.ญ.อภิชญา ดาวรรณ์ด.ช.กรวรรธ บัวแก้วด.ญ.ธารินทร์รัตน์ แซ่เตียวด.ญ.ชวพร แก้วสะอาดด.ช.ไอบดินทร์ ผาทิพย์ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ล่องทองด.ญ.กนกนาท ผุดผ่องด.ญ.เขมจิรา แก้วหล่อด.ช.ธวัชร์ เรืองไชย ช่วงอายุ 10-12 ปีรางวัลที่ 1 ด.ช.จอมยุทธ โดดดี่รางวัลที่ 2 ด.ญ.ณัฐชนา ไชยกลางรางวัลที่ 3 ด.ญ.ธัญรัตน์ จักรชัย รางวัลชมเชย1.ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว2.ด.ญ.พิชญาดา มอมหม่าย3.ด.ญ.กัญญาณัฐ อิงกง4.ด.ญ.พิมพ์ลภัส มุตุมาจันทร์5.ด.ญ.ทักษพร ธีรวัฒนเศรษฐ์6.ด.ญ.กันติชา ทั่งศรี7.ด.ญ.กันย์ชนาภา พูลเสน8.ด.ญ.พรสินี ชูหนู9.ด.ช.ณัฐพล ฮ่อบุตร10.ด.ญ.ชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ […]

เมืองไทย แคปปิตอล ส่งมอบ อาคารจิตเมตตา ชูชาติ-ดาวนภา และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะเราเชื่อว่าระบบสาธารณะสุขขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ MTC มอบอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร รพ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ “อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” ซึ่งมีนายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้มอบ ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งนี้ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ปัจจุบันสถานที่ให้บริการของโรงพยาบาลมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น […]

MTC คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2022 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องปีที่ 2

โดยรางวัลดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการวัดมูลค่าแบรนด์ หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรภูมิภาคอาเซียน ชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ขององค์กร   นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ จาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ รางวัลเกียรติยศดังกล่าว […]

MTC สุดปลื้ม!คว้า CG 5 ดาว 5 ปีต่อเนื่อง

บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG  ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

MTC ติดโผรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 4

เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ติดโผรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2562-2565) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

MTC แกร่ง! เสริมพันธมิตรระดับโลก

MTC แกร่ง มีพันธมิตรระดับโลก 2 แห่ง ทั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) สนับสนุนวงเงิน 6,200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทย ฐานะการเงินแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย จำนวน 400,000 คน พร้อมเดินหน้าปล่อยสินเชื่อรายย่อย เพิ่มโอกาสลูกค้าฐานราก ทั้งกลุ่มเกษตรกร รับจ้างทั่วไป และอาชีพอิสระเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

เมืองไทย แคปปิตอล จับมือ STeP แถลงข่าวความสำเร็จกิจกรรม “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทย แคปปิตอล”

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จโครงการเมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคเหนือเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนวางแผนการเงินของกิจการ การสร้างแบรนด์การตลาด จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask น้ำผึ้งทานาคา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เป็นต้น จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์เทียนหอมอโรม่า จากวิสาหกิจชุมชนผึ้งจ๋าฟาร์มพะเยา เป็นต้นนอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นเอกชนรายแรกที่สร้างร่วมมือกับทางอุทยานฯ ในการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2565

ช่วงวิกฤตที่ผ่านมาจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างชัดเจน โรงพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนโลหิตสำรอง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ เมืองไทย แคปปิตอล ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “เมืองไทยแคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2022” โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการช่วยหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษา เพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป Give Blood And Safe a Life

MTC รับรางวัลจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “MTC” ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ประจำปี 2564 โดยมี คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร รับมอบรางวัลจาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปีแรกที่ MTC ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดังกล่าว ทั้งนี้ รางวัลเกียรติยศนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อศักยภาพของการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 2 4