งานทอดกฐินประจำปี 2556

​เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ทอด 2 แห่ง  ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยได้ทั้งสิ้น  2,415,602 บาท  (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ วัดกาศผาแพร่ จ.แพร่ โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,207,592 บาท  มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนร้องกวาง (จันทิมาคม) 100,000 บาท และวัดลำพัน อ.รำพัน จ.จันทบุรี ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,208,010 บาท  มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนลำพัน จำนวน  100,000 บาท และโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมอีก  50,000 บาท

งานทอดกฐินประจำปี 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ ทอด 2 แห่ง ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยมาได้ทั้งสิ้น  2,702,808  บาท (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ  วัดอรุณปทุมมาราม จ.อุดรธานี  โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,127 บาท มอบทุนสนับสนุนให้กับให้โรงเรียนบ้านหัวบึง  100,000 บาท และ วัดหนองพงษ์เจริญสุข  ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,252,553 บาท มอบเป็นทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนสระเตย จำนวน 100,000 บาท สำหรับวารสารฉบับนี้ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชม

1 5 6