เมืองไทย แคปปิตอลมุ่งสู่ระดับสากลแห่งแรก เข้ารับการประเมินโดย MFR จากยุโรป และ ธนาคาร KfW DEG จากประเทศเยอรมัน

วันที่ 15 ก.พ. 24

ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ คุณ Tanwi Kumari, Regional Sustainable Finance Manager จาก Microfinanza Rating บริษัท Global Rating Agency จากยุโรป และ คุณ Kathrin Weiss, Vice President จาก DEG สถาบันการเงินประเทศเยอรมัน เข้ามาทำการประเมินบริษัทเชิงลึกในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายใน และ การให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นไมโครไฟแนนซ์ระดับโลกของไทยแห่งแรก ที่ให้ความสำคัญต่อการเป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข รวมถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาประเมินในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ทั้งอุตสาหกรรม มากไปกว่านั้นยังเป็นการตอบรับแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (responsible lending)