บริการชำระเงินที่สาขาเมืองไทย แคปปิตอลใกล้บ้านท่าน กว่า  7,500 สาขา (ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด 

  • ผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนชำระ
    • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ
    • โลตัส ทุกสาขา

บริการชำระเงินที่สาขาเมืองไทย แคปปิตอลใกล้บ้านท่าน กว่า  7,500 สาขา (ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด 

  • ผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนชำระ
    • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ
    • โลตัส ทุกสาขา