สำนักงานใหญ่

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

1455 หรือ 02-483-8888

[email protected]

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
และเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 09.00-16.00 น.
หยุดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูล/ข้อเสนอแนะ

"*" indicates required fields

อัปโหลดไฟล์
รองรับไฟล์ประเภท: jpg, jpeg, png, pdf, อัปโหลดได้สูงสุดถึง 15 MB.
  อัปโหลดได้สูงสุดรวม 15 MB. และแนบไฟล์เพิ่มเติมได้หลายไฟล์ สกุลไฟล์ที่รองรับ .jpg, .jpeg, .png และ .pdf

  ร้องเรียน

  "*" indicates required fields

  DD slash MM slash YYYY
  เวลาที่ใช้บริการ*
  :
  อัปโหลดไฟล์
  รองรับไฟล์ประเภท: jpg, jpeg, png, pdf, อัปโหลดได้สูงสุดถึง 15 MB.
   อัปโหลดได้สูงสุดรวม 15 MB. และแนบไฟล์เพิ่มเติมได้หลายไฟล์ สกุลไฟล์ที่รองรับ .jpg, .jpeg, .png และ .pdf

   แจ้งเบาะแสทุจริต

   "*" indicates required fields

   บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรายงาน

   ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่าน
   1. กรอกแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส บนเว็บไซต์
   2. ส่งอีเมลมาที่ [email protected]
   3. ส่งจดหมาย โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ดังต่อไปนี้

   ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   ที่อยู่ : บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จํากัด (มหาชน)
   332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
   DD slash MM slash YYYY
   เวลาที่ใช้บริการ*
   :
   อัปโหลดไฟล์
   รองรับไฟล์ประเภท: jpg, jpeg, png, pdf, อัปโหลดได้สูงสุดถึง 15 MB.
    อัปโหลดได้สูงสุดรวม 15 MB. และแนบไฟล์เพิ่มเติมได้หลายไฟล์ สกุลไฟล์ที่รองรับ .jpg, .jpeg, .png และ .pdf