จำหน่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

บริการจำหน่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันภาคสมัครใจ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

สามารถทำเรื่องได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ ค้นหาสาขาได้ที่นี่

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายละเอียด

จุดเด่นของบริการ

ไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม

เอกสารที่ต้องใช้

1. บัตรประชาชน ตัวจริง

คุณสมบัติ

1. อายุผู้เอาประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขการรับประกันภัย อัตราค่าเบี้ยประกันภัยและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด
  2. บมจ.เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) อายุผู้เอาประกัน ระหว่าง 18 ปี ไม่เกิน 65 ปี บมจ.เมืองไทยประกันภัย อายุผู้เอาประกัน ระหว่าง 16 ปี ไม่เกิน 65 ปี
  3. ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  4. บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตประกันวินาศภัย ว00008/2554

รวดเร็ว พร้อมได้เงิน

อย่ารอช้า รีบค้นหาสาขาใกล้เคียง