เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC)

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC)ร่วมส่งมอบโอกาสทางการเงินจำนวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังสร้างเสถียรภาพและเสริมระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทยให้เข้มแข็ง ต่อยอดผลผลิตในทุกกลุ่มอาชีพได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “MTC ได้ร่วมลงนามรับการสนับสนุนทางการเงิน จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จํากัด และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบวงเงิน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3,284 ล้านบาท หวังช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของไทยให้มีความแข็งแกร่งและทั่วถึงในทุกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านการบริการที่ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลและความมุ่งหวังที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยบริษัทฯ ดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว” นายปริทัศน์ กล่าว บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทไมโครไฟแนนซ์แห่งแรกของประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ให้ส่งต่อโอกาสทางการเงินนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและไม่สร้างภาระทางการเงินที่มากเกินไปต่อภาคครัวเรือน แสดงถึงการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีความรับผิดชอบ (Responsible lending) และยังสามารถสานต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทุกมิติ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ […]

เมืองไทย แคปปิตอล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ด้อยคุณภาพ

เมืองไทย แคปปิตอล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ด้อยคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารมาทางอีเมล [email protected] และ [email protected]  ได้ เพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการขอเข้าร่วมประมูล

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

เมืองไทย แคปปิตอล สร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้มาตราการแก้หนี้อย่างยั่งยืน พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข หากมีปัญหาเห็นสัญญาณจ่ายหนี้ไม่ไหว ไม่อยากเป็นหนี้เสีย สามารถโทรปรึกษาได้ที่ 1455 กด 99 หรือ ติดต่อสาขาเมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ

MTC พร้อมหนุนหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ยืนหยัดให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม พร้อมหนุนมาตรการแก้หนี้ ส่งเสริมวินัยทางการเงิน หวังสร้างสุขภาพหนี้ที่ดีให้กับภาคครัวเรือนทั่วประเทศ นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนหลักเกณฑ์ “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม” (Responsible Lending) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตยกระดับการให้การบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ           โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ การโฆษณาและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาคุณภาพลูกหนี้           รวมถึงปรับมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ “คลินิกแก้หนี้” กว่า 7,536 สาขาทั่วประเทศที่สามารถตอบโจทย์แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่อที่รับผิดชอบตลอดวงจร พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครอบคลุม           รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย มีความซื่อสัตย์ เคารพในสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ จนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” […]

MTC ร่วมเปิดอาคารชวนชูชาติ (วพน.7) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คุณชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานที่ปรึกษา วพน.7 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารชวนชูชาติ (วพน.7)  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ และดร.ศึกษิต  พัชรชัย  กรรมการ  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

MTC คว้าเรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับ A ประจำปี 2566

เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ติดโผรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ A ประจำปี 2566 ทั้งนี้ MTC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

MTC สุดปลื้ม! คว้ารางวัล CG 5 ดาว 6 ปีซ้อน

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรางวัลนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

MTC รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร “DEG และ SMBC” เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทย สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นางดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ และนายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เซ็นสัญญาลงนามรับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบวงเงิน 5,300 ล้านบาท ร่วมกับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (DEG) โดย Mr. Roland Siller, CEO และ Ms. Petra Kotte, Senior Director Financial Institutions และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) โดย Mr. Takashi Toyoda,  Country Head of Thailand and General Manager of SMBC Bangkok […]

MTC คว้า LEED ระดับ Gold Level ก้าวสู่อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC เข้ารับ LEED Certification ระดับ GOLD สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจาก U.S. Green Building Council (USGBC) & Green Business Certification Institute (GBCI) ในงาน LEED in Southeast Asia Series – In dialogue with USGBC and GBCI  ภายใต้แนวคิด การสร้างความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่ไปพร้อมการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงลดการก่อให้เกิดมลภาวะและผลเสียต่อชุมชนในระยะยาว ผ่านการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจ และตระหนักในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่บริษัทยึดมั่นมากว่า 30 ปี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

แจ้งเตือนมีผู้แอบอ้างเป็นผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อผู้บริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้แก่ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และนางดาวนภา เพชรอำไพ รวมถึงตระกูลเพชรอำไพทุกท่าน โดยการสร้างเพจ Facebook, Twitter, Whatsapp, Line หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ ใช้ภาพและชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการหลอกลวงประชาชนที่สนใจเรื่องการลงทุน หรือใช้บริการสินเชื่อ ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงว่าผู้บริหาร ไม่ได้เปิดเพจ facebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

MTC รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตร ภายในงาน “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability แบ่งปันความสำเร็จ สู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” ในฐานะที่ เมืองไทย แคปปิตอล ผ่านการต่ออายุรับรอง ครั้งที่ 1 ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)  โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

1 2