MTC คว้าเรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับ A ประจำปี 2566

วันที่ 09 พ.ย. 23

เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ติดโผรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ A ประจำปี 2566 ทั้งนี้ MTC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)