ตอบแทนสู่สังคม MTC มอบอาคาร “จิตเมตตา ชูชาติ-ดาวนภา” มูลค่า 50 ล้านบาท

วันที่ 20 ส.ค. 20

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร คุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็น ประธานเปิดและรับมอบพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ลดความแออัด โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ได้มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ เช่น ระบบคิวอัตโนมัติ ฐานข้อมูลรวม เป็นต้น และจะเพิ่มบริการคิวออนไลน์ในปี 2564 ยกระดับให้เป็นโรงพยาบาล “SMART HOSPITAL” ตัวอาคารออกแบบในสไตล์โมเดิร์น สูง 3 ชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ ชั้นที่ 2 เปิดให้บริการ ผู้ป่วยนอก และชั้นที่ 3 เป็นหอผู้ป่วยในจำนวน 32 เตียงควบคุมการก่อสร้างโดย คุณ ปริทัศน์ เพชรอำไพ บุตรชาย คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา