เมืองไทย แคปปิตอลมอบเงิน 110 ล้าบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ร่วมสู้ภัยโควิด

วันที่ 04 ส.ค. 21

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 110 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลหน้าด่าน 9 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 5. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (10 เเห่ง) 6. โรงพยาบาลรามาธิบดี 7.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 8. สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และ 9. โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ