เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพื้นที่ภาคอีสาน

วันที่ 18 ก.ย. 19

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบอุกทัยในพื้นที่ภาคอีสาน