เมืองไทย แคปปิตอล มอบเงินบริจาค 50 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 พ.ค. 20

นอกเหนือจากการมอบถุงยังชีพแล้ว คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ยังได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดสุโขทัยรวมถึงสถานีอนามัย ผ่านสาธารณสุขจังหวัด เป็นเงินมูลค่า 50 ล้านบาท โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  รวมถึงการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอำเภอบ้านด่านลานหอย ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาความขาดแคลนทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือ เวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วย ประกอบกับช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ความขาดแคลนดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรง