เมืองไทย แคปปิตอล มอบชุดของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ.สุโขทัย

วันที่ 20 ก.ค. 21

โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร เเละคุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบชุดของใช้จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 300 ชุด กระจายให้เเเก่โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เเละคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้รับมอบ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามไพลิน จังหวัดสุโขทัย