โครงการ “เมืองไทยไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 08 พ.ค. 20

บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟเเนนซ์ ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบ ตระหนักถึงบทบาทเเละความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเเละผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ เเละมิติสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทุกคนในสังคมทั้งระดับประเทศเเละระดับโลกบริษัทฯ ในฐานะองค์กรภาคเอกชน จึงได้ดำเนินการออกมาตรการสนับสนุนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านผ่านโครงการ “เมืองไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเเบ่งเป็น “มาตรการดูเเลลูกค้า” ในภาพรวมสามารถเเบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศกว่า 300,000 ราย”มาตรการใส่ใจพนักงาน” เพื่อให้พนักงานกว่า 9,700 คน ทั่วประเทศไม่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ เเละ “มาตรการช่วยเหลือชุมชนเเละสังคม” ผ่านการจัดสรรถุงยังชีพจำนวน 200,000 ชุด เเละเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขจำนวน 110 ล้านบาท “เรามุ่งมั่นเเละตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วน เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”