เมืองไทย แคปปิตอล ปลอดภัย ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 05 ต.ค. 21

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนฉีดให้พนักงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ โดยเป้าหมายหลัก คือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเเละผู้เข้ามาใช้บริการที่สาขานั่นเอง