เมืองไทย แคปปิตอล แบ่งปันน้ำใจ สู่รอยยิ้ม ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2563

วันที่ 25 พ.ย. 20

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู จากการส่งมอบไปแล้วจำนวน 16 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์ สำหรับปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี บ้านบ่อดอกซ้อน จังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ป้า จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยังมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป