เมืองไทย แคปปิตอล แบ่งปันน้ำใจ สู่รอยยิ้ม ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2562

วันที่ 20 พ.ย. 19

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู จากการส่งมอบไปแล้วจำนวน 12 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแถว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุล จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางงอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยังมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป