โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2558

วันที่ 09 ต.ค. 15

ในวันที่ 9  ตุลาคม  2558 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีกิจกรรมดีๆ ในชื่อโครงการ “บ้านใหม่ของหนู”  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจะได้ส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ให้กับ โรงเรียนบ้านมะขามเอน  ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 4 และ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 5 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการดี ๆ ที่บริษัทฯ ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว  เพื่อให้เด็กๆ  มีสถานที่ทั้งที่เรียนที่เล่น  เป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งดีๆ