ข่าวสารและกิจกรรม

MTC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด อัตราดอกเบี้ย [4.30% – 5.00]% ต่อปี คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 16 และ 19 – 20 สิงหาคมนี้ ผ่าน 14 สถาบันการเงินชั้นนำ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.95 – 5.00]% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16 และ 19 – 20 สิงหาคม 2567 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ […]

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

เมืองไทย แคปปิตอล ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตและการทำความดีเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิต จึงได้จัดกิจกรรม “เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ” โครงการเมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เพราะปัจจุบันปัญหาขาดแคลนโลหิตนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปีนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายส่งมอบโลหิตมากกว่า 9,300 ยูนิต ผ่านพนักงานขององค์กรทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโลหิตได้มากถึง 27,900 คน โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 7,900 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษา เพื่อส่งมอบโอกาสแก่ผู้อื่น เพื่อต่อชีวิต และเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป Blood for Chance โครงการครั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 […]

MTC ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง “โครงการเมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน” ปี 2567

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัด จำนวน 20 คัน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท โดยมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 แห่ง และมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใช้ในการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน นำส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมถึงรับ-ส่งผู้ป่วยสูงอายุ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน นำไปสู่การยกระดับ พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ MTC พร้อมเดินหน้าผลักดันการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด องค์กรเติบโต และไม่ลืมที่จะดูแลสังคมรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทั้งลูกค้า และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า โดยไม่แบ่งแยกแต่อย่างใด

เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC)

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC)ร่วมส่งมอบโอกาสทางการเงินจำนวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังสร้างเสถียรภาพและเสริมระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทยให้เข้มแข็ง ต่อยอดผลผลิตในทุกกลุ่มอาชีพได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “MTC ได้ร่วมลงนามรับการสนับสนุนทางการเงิน จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จํากัด และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบวงเงิน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3,284 ล้านบาท หวังช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของไทยให้มีความแข็งแกร่งและทั่วถึงในทุกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านการบริการที่ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลและความมุ่งหวังที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยบริษัทฯ ดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว” นายปริทัศน์ กล่าว บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทไมโครไฟแนนซ์แห่งแรกของประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ให้ส่งต่อโอกาสทางการเงินนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและไม่สร้างภาระทางการเงินที่มากเกินไปต่อภาคครัวเรือน แสดงถึงการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีความรับผิดชอบ (Responsible lending) และยังสามารถสานต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทุกมิติ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ […]

โครงการ “เมืองไทยร่วมใจ ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี (I-Tech for Teens)”

บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “เมืองไทยร่วมใจ ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี (I-Tech for Teens)” โครงการดี ๆ ที่บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษาของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะและโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต สาเหตุหลักมาจากปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยนำคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามความเหมาะสมเพื่อลดและป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ถูกส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่เยาวชนในสังคมไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการได้ทำการมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนบ้านหนองคล้า […]

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

เมืองไทย แคปปิตอล สร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้มาตราการแก้หนี้อย่างยั่งยืน พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข หากมีปัญหาเห็นสัญญาณจ่ายหนี้ไม่ไหว ไม่อยากเป็นหนี้เสีย สามารถโทรปรึกษาได้ที่ 1455 กด 99 หรือ ติดต่อสาขาเมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ

เมืองไทย แคปปิตอลมุ่งสู่ระดับสากลแห่งแรก เข้ารับการประเมินโดย MFR จากยุโรป และ ธนาคาร KfW DEG จากประเทศเยอรมัน

ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ คุณ Tanwi Kumari, Regional Sustainable Finance Manager จาก Microfinanza Rating บริษัท Global Rating Agency จากยุโรป และ คุณ Kathrin Weiss, Vice President จาก DEG สถาบันการเงินประเทศเยอรมัน เข้ามาทำการประเมินบริษัทเชิงลึกในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายใน และ การให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นไมโครไฟแนนซ์ระดับโลกของไทยแห่งแรก ที่ให้ความสำคัญต่อการเป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข รวมถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ […]

MTC พร้อมหนุนหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ยืนหยัดให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม พร้อมหนุนมาตรการแก้หนี้ ส่งเสริมวินัยทางการเงิน หวังสร้างสุขภาพหนี้ที่ดีให้กับภาคครัวเรือนทั่วประเทศ นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนหลักเกณฑ์ “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม” (Responsible Lending) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตยกระดับการให้การบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ           โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ การโฆษณาและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาคุณภาพลูกหนี้           รวมถึงปรับมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ “คลินิกแก้หนี้” กว่า 7,536 สาขาทั่วประเทศที่สามารถตอบโจทย์แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่อที่รับผิดชอบตลอดวงจร พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครอบคลุม           รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย มีความซื่อสัตย์ เคารพในสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ จนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” […]

MTC ตั้งเป้าองค์กร Net Zero ปี 2050

คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถ่ายภาพร่วมกับ คุณรัตนา พฤกษมาศวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณผกาพร สุขอนันต์ (ที่ 2 จากขวา) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาหลัก บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เนื่องในโอกาสสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566” เพื่อเป็นองค์กรนำร่องการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างโปร่งใส ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย MTC ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กร Net Zero ในปี ค.ศ.2050 การปลูกฝังการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรจะช่วยขับเคลื่อน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้