งานกีฬาสี และงานปีใหม่

วันที่ 20 ธ.ค. 15

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน บริษัทฯ ในปีนี้จัดขึ้น 3 แห่งคือ ที่จ.พิษณุโลก (เขตลำปาง และเขตนครสวรรค์) ,จ.สุพรรณบุรี (เขตสระบุรี และเขตอยุธยา) และจ.ขอนแก่น (เขตขอนแก่น และเขตสุรินทร์)  โดยปีนี้แบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีเขียว และสีส้ม  เป็นกิจกรรมดีๆ  เพื่อเชื่อมความสามัคคีของเพื่อนพนักงาน  รวมถึงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่