ที่ตั้งและการเดินทาง

วันที่ 22 ม.ค. 22

ความหนาแน่นโดยรอบและการใช้งานที่หลากหลาย การใช้บริการขั้นพื้นฐานที่หลากหลายอย่างน้อย 8 รายการ ภายใน 800 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ถึง 2 วิธี ในการขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกัน ในระยะ 450 เมตร และยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุทิศพื้นที่จอดรถให้มากกว่า 7% สำหรับ ที่จอดรถของ Pieferreu