งานทอดกฐิน ประจำปี 2562

วันที่ 15 พ.ย. 19

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2562 โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2562 กองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดช่องกุ่ม จังหวัดสระแก้ว จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,398,153 บาท 2. วัดดอนสีดาราม จังหวัดสกลนคร จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,381,119.50 บาท 3.วัดหนองเจ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,395,221 บาท และ 4. วัดแม่เชียงรายลุ่ม จังหวัดลำปาง จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,382,853 บาท รวมจำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 5,557,346.50 บาท ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทำบุญร่วมกันในครั้งนี้