งานทอดกฐิน ประจำปี 2561

วันที่ 21 พ.ย. 18

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดหนองกร่าง จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,784,774.78 บาท 2. วัดบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,787,220.10 บาท 3.วัดอัมพวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,785,910.00 บาท 4. วัดท่ามะปริง จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,788,820.00 บาท รวมจำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 7,146,724.88 บาท ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทำบุญร่วมกันในครั้งนี้