กฐินประจำปี ยอดบริจาครวมกว่า 3.5 ล้านบาท

วันที่ 28 พ.ย. 16

เมืองไทย ลิสซิ่งจัดกิจกรรมปันน้ำใจ คืนความดีสู่สังคม กับกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2559 โดยในปีนี้เป็นการกระจายกิจกรรมลงสู่พื้นที่ ซึ่งมีผู้จัดการและพนักงานในเขตพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้1. เขตนครสวรรค์ ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองหลวง เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 921,399 บาท 2. เขตชลบุรี ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดเนินดินแดง เพื่อสร้างพระอุโบสถ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 922,993 บาท3. เขตยโสธร ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองบก เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 928,800 บาท4. เขตตรัง ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดทอนเหรียญ เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 925,989 บาท