งานทอดกฐินประจำปี 2558

วันที่ 15 พ.ย. 15

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ ทอด 2 แห่ง ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยมาได้ทั้งสิ้น  3,484,053.62  บาท (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ  วัดห้วยคงคาวราวาส (ห้วยแห้ง)  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,563,302 บาท มอบทุนสนับสนุนให้กับให้โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส  177,730.62 บาท และ วัดบ้านหนอง  ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,646,154 บาท มอบเป็นทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนบ้านหนอง จำนวน 103,700 บาท