งานทอดกฐินประจำปี 2557

วันที่ 26 ต.ค. 15

เมื่อวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ ทอด 2 แห่ง ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยมาได้ทั้งสิ้น  2,702,808  บาท (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ  วัดอรุณปทุมมาราม จ.อุดรธานี  โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,127 บาท มอบทุนสนับสนุนให้กับให้โรงเรียนบ้านหัวบึง  100,000 บาท และ วัดหนองพงษ์เจริญสุข  ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,252,553 บาท มอบเป็นทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนสระเตย จำนวน 100,000 บาท สำหรับวารสารฉบับนี้ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชม