งานทอดกฐินประจำปี 2556

วันที่ 27 ต.ค. 15

​เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ทอด 2 แห่ง  ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยได้ทั้งสิ้น  2,415,602 บาท  (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ วัดกาศผาแพร่ จ.แพร่ โดยทอดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,207,592 บาท  มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนร้องกวาง (จันทิมาคม) 100,000 บาท และวัดลำพัน อ.รำพัน จ.จันทบุรี ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,208,010 บาท  มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนลำพัน จำนวน  100,000 บาท และโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมอีก  50,000 บาท