พิธีลงเสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่

วันที่ 10 ก.ค. 18

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ได้มีพิธีลงเสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ โดยการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่สูง  14  ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562