ให้เลือด ให้ชีวิต

วันที่ 07 ส.ค. 18

เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัด หรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่ได้จัดขึ้นทุกปี