ให้เลือดเหมือนให้ชีวิตร่วมบริจาคโลหิตกับเมืองไทย ลิสซิ่ง

วันที่ 06 มิ.ย. 17

เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีเพื่อนๆพนักงานชาวเมืองไทย ลิสซิ่งให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้อย่างดี ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลและสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง