กิจกรรมโครงการ “บ้านใหม่ของหนู” 2557

วันที่ 07 พ.ย. 15

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่จะถึงนี้  บริษัทฯ มีกิจกรรมดีๆ ในชื่อโครงการ “บ้านใหม่ของหนู”  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยจะได้ส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ให้กับ อบต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เพื่อให้เด็กๆ  มีสถานที่ทั้งที่เรียนที่เล่น  เป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งดีๆ