โครงการ บ้านใหม่ของหนู ปี 2556

วันที่ 23 พ.ย. 15

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมูลค่าอาคารรวมสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ 1 ล้านบาท  ปีนี้ส่งมอบให้แก่ อบต.นาแขม จ.เลย  พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเล่น และทุนสนับสนุน ให้กับน้องๆ  นักเรียน ถือว่าเป็นโครงการดีๆ  ที่บริษัทฯ จะได้ส่งมอบคืนสู่สังคม โดยจะจัดขึ้นทุกปี และหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป