เมืองไทย ลิสซิ่ง ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ

วันที่ 05 มี.ค. 17

เมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 มอบเงินสมทบเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณ ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ Nation Bike Thailand 2017 : ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยในงานนี้ถือเป็นความร่วมมือในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดน่าน เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าและยังถือเป็นการทำบุญร่วมบริจาคเงินพร้อมออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน่านอีกด้วย โดยภายในงานยังมีคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งเนชั่น กรุ๊ป และนักปั่นเข้าร่วมงานอีกกว่า 1,000 คน