บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 03 Oct 23

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

  • ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะได้รับเอกสารในนาม บริษัท เออร์โกประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเคลมอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ 02-0173333 ได้ตามเดิม


ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป