MTC ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง “โครงการเมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน” ปี 2567

วันที่ 18 Jun 24

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัด จำนวน 20 คัน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท โดยมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 แห่ง และมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใช้ในการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน นำส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมถึงรับ-ส่งผู้ป่วยสูงอายุ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน นำไปสู่การยกระดับ พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ MTC พร้อมเดินหน้าผลักดันการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด องค์กรเติบโต และไม่ลืมที่จะดูแลสังคมรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทั้งลูกค้า และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า โดยไม่แบ่งแยกแต่อย่างใด