กำหนดการประมูล

เริ่มยื่นราคาวันที่

08 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถพิษณุโลก รอบแรก

462/3 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 (ติดนวกิจประกันภัย)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบแรก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
08 - 09 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
10 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
062 310 0611

เริ่มยื่นราคาวันที่

08 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถนครราชสีมา รอบแรก

178 ม.8 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 (บริษัทซูเลียน)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบแรก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
08 - 09 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
10 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
088 577 1137 หรือ 065 507 5083

เริ่มยื่นราคาวันที่

08 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถราชบุรี รอบแรก

165 ม.10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 (ฝั่งตรงข้าม เยื้องวัดบ้านฆ้อง)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบแรก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
08 - 09 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
10 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
092 247 8539

เริ่มยื่นราคาวันที่

08 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถร้อยเอ็ด รอบแรก

197 ม.2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 (ก่อนถึงโรงแรมสุดารัตน์ เกรสเฮ้าส์)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
08 - 09 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
10 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
086 306 7755

เริ่มยื่นราคาวันที่

13 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถอยุธยา

126/3 ม.1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 (ใกล้วัดยม)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
13 - 15 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
16 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
093 134 5767

เริ่มยื่นราคาวันที่

13 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถสุราษฎร์ธานี

6 ถ.เจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 (ซอยเจริญลาภ (ธราธิบดี 25) โกดัง 8)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
13 - 15 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
16 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
092 247 8539

เริ่มยื่นราคาวันที่

14 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถขอนแก่น

216 ม.3 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (หัวมุม สี่แยกทางไปอำเภอชุมแพ)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
14 - 15 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 -15:00 น.
เปิดซองวันที่
16 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
086 306 7755

เริ่มยื่นราคาวันที่

14 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถชลบุรี

45/16 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ถนนอ่างศิลา)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
14 - 15 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 -15:00 น.
เปิดซองวันที่
16 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
065 507 5083

เริ่มยื่นราคาวันที่

21 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถนครราชสีมา รอบที่2

178 ม.8 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 (บริษัทซูเลียน)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
21 - 23 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
24 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
088 577 1137 หรือ 065 507 5083

เริ่มยื่นราคาวันที่

21 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถราชบุรี รอบที่ 2

165 ม.10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 (ฝั่งตรงข้าม เยื้องวัดบ้านฆ้อง)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
21 - 23 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
24 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
092 247 8539

เริ่มยื่นราคาวันที่

21 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถร้อยเอ็ด รอบที่ 2

197 ม.2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 (ก่อนถึงโรงแรมสุดารัตน์ เกรสเฮ้าส์)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
21 - 22 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
23 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
086 306 7755

เริ่มยื่นราคาวันที่

27 มีนาคม 2566

ศูนย์ประมูลรถพิษณุโลก รอบที่2

462/3 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 (ติดนวกิจประกันภัย)

รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
ราคาประมูล
ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการประมูล
ชำระเป็นเงินสด
ยื่นราคาระหว่างวันที่
27 - 28 มีนาคม 2566
เวลาประมูล
10:00 - 15:00 น.
เปิดซองวันที่
29 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
062 310 0611