การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

วันที่ 23 Feb 24

เมืองไทย แคปปิตอล สร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้มาตราการแก้หนี้อย่างยั่งยืน พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข

หากมีปัญหาเห็นสัญญาณจ่ายหนี้ไม่ไหว ไม่อยากเป็นหนี้เสีย สามารถโทรปรึกษาได้ที่ 1455 กด 99 หรือ ติดต่อสาขาเมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ

เจ้าหนี้จะต้องแจ้งรายละเอียด 📋 ของภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ แก่ลูกหนี้ให้ครบถ้วน เช่น

▪️ ระยะเวลาค้างชำระ

▪️ ค่าธรรมเนียมการทวงถาม

▪️เบอร์ติดต่อการชำระหนี้

▪️ ช่องทางขอคำปรึกษา

▪️ สิทธิ/วิธีการ/ช่องทางร้องเรียน

และ “ห้ามเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อน”

ℹ️ ยกเว้น ลูกหนี้ล้มละลายหรือติดต่อไม่ได้

หากมีปัญหาการชำระหนี้ หรือต้องการปรับโครงสร้างหนี้ ติดต่อ เมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ หรือ โทร 1455 กด 1

#เมืองไทยแคปปิตอล#แก้หนี้ยั่งยืน#เจ้าหนี้รับผิดชอบ#ลูกหนี้มีวินัย

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้จะทำอย่างไร ??

✅ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยแจ้งข้อมูลภาระหนี้ทั้งหมดให้ครบถ้วน

✅เจ้าหนี้แต่ละรายจะพิจารณาภาระหนี้ทั้งหมด และเสนอเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้ และมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ

✅ติดต่อคลินิกแก้หนี้

#เมืองไทยแคปปิตอล #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสีย แต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย

✅ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ตามเกณฑ์*

🏢ติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่เมืองไทย แคปปิตอลทุกสาขา

☎️โทร 1455 กด 1

#เมืองไทยแคปปิตอล #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

ปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียม

หากมีปัญหาการชำระหนี้ ปรึกษาได้ที่เมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ หรือโทร 1455 กด 1

#เมืองไทยแคปปิตอล #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

ปิดหนี้ก่อนกำหนดได้

ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ จากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด 💵💴💶

#เมืองไทยแคปปิตอล #ResponsibleLending #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

ส่องสัญญาณเตือน เริ่มมีปัญหาการเงิน

ใครมีอาการแบบนี้ปรึกษาได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ หรือโทร 1455 กด 1

#เมืองไทยแคปปิตอล #ResponsibleLending #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว…… หนี้ “ปรับ” ได้

✅ก่อนเป็นหนี้เสีย “อย่างน้อย 1 ครั้ง”

✅หลังเป็นหนี้เสียแล้ว “อย่างน้อย 1 ครั้ง”

☎️สนใจติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอลสาขาที่ใช้บริการ หรือโทร 1455 กด 1

#เมืองไทยแคปปิตอล #ResponsibleLending #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย