MTC ตั้งเป้าองค์กร Net Zero ปี 2050

วันที่ 03 Jan 24

คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถ่ายภาพร่วมกับ คุณรัตนา พฤกษมาศวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณผกาพร สุขอนันต์ (ที่ 2 จากขวา) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาหลัก บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เนื่องในโอกาสสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566” เพื่อเป็นองค์กรนำร่องการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างโปร่งใส ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย MTC ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กร Net Zero ในปี ค.ศ.2050 การปลูกฝังการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรจะช่วยขับเคลื่อน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้