บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good

วันที่ 01 Sep 20

บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good จัดโดย ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล