เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ 20 ม.ค. 23

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อศิลปะ