แจ้งเตือนให้ระวัง LINE ปลอม

วันที่ 14 พ.ค. 21

ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” และใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทข้างต้น ภายใต้ชื่อ เช่น “สินเชื่อด่วน” “บริษัทเงินด่วนทันใจ” “สินเชื่อกู้เงินด่วน” “สินเชื่อแคปปิตอล”เป็นต้น ในการหลอกลวงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจใช้บริการสินเชื่อกับบริษัท จึงขอย้ำว่า “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” ไม่มีบริการขอสินเชื่อทางโซเชียลมีเดียล รวมทั้งไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาทั้งสิ้น แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน