Green bulding Muangthai Capital Headquarters

วันที่ 09 ธ.ค. 21

อาคารสีเขียวเป็นคำจำกัดความของอาคารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ทุนเมืองไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โครงการโดยรวมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้ใช้อาคารและทรัพยากร หน้ากระจกกว้างใช้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านมุมมองภายนอกและเข้าถึงแสงแดดได้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อแสงแดดที่รุนแรงและลดการใช้พลังงาน โปรเจ็กต์ยังได้ติดตั้งเฉดสีภายนอกที่เหมาะสมที่สุด ตัวอาคารทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร มีการใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกสบายจากความร้อนและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ตั้งอาคาร: โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย โปรเจ็กต์นี้พัฒนาขึ้นบนที่ดินที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้และจำกัดรอยเท้าของอาคารให้อยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพื้นเมืองได้รับการออกแบบที่ชั้นล่างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของธรรมชาติและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบการปรับให้เหมาะสมสำหรับบังแสงอาคาร: เนื่องจากการวางแนวอาคารและมิติของส่วนหน้าอาคาร จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับการเข้าถึงในเวลากลางวันที่กว้างขวางที่คาดการณ์ไว้ โปรเจ็กต์นี้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอกเพื่อลดความเข้มของแสงอาทิตย์โดยรวม ซึ่งส่งผลให้ใช้พลังงานในการทำความเย็นลดลง ระบบอาคาร: โครงการติดตั้งระบบผนังม่านประสิทธิภาพสูงซึ่งประกอบด้วยหน่วยกระจกฉนวน แผงสแปนเดรลหุ้มฉนวน และอุปกรณ์บังแดดซึ่งสามารถลดการนำและกำไรจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พัดลมระบายอากาศในโครงการยังใช้ระบบแยกส่วนกับยูนิต DOAS รวมกับยูนิตคอยล์พัดลมซึ่งต้องการพลังงานต่ำ มีการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันอิสระ (PICV) ที่แต่ละยูนิตคอยล์พัดลมเพื่อช่วยควบคุมและรักษากระแสที่คงที่ไปยังคอยล์ สุดท้าย โปรเจ็กต์สามารถลดพลังงานแสงภายในรถ 9% และพลังงานแสงภายนอกลง 52% การอนุรักษ์น้ำ: โครงการใช้มาตรการอนุรักษ์น้ำอย่างกว้างขวางเพื่อลดความต้องการน้ำดื่มโดยรวมอย่างมาก ใช้อุปกรณ์ติดตั้งแบบฝังและฝังแบบไหลต่ำในห้องน้ำทุกห้อง และรวมระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียในสถานที่ น้ำที่ไม่ใช้แล้วที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการชลประทานในแนวนอน สามารถลดการใช้น้ำโดยรวมได้ถึง 45% โครงการการจัดการและรีไซเคิลของเสีย: โครงการมุ่งมั่นที่จะจัดการและรีไซเคิลของเสียอย่างยั่งยืนในการออกแบบโครงการ การก่อสร้าง และสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว มีที่จัดเก็บส่วนกลางสำหรับกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และกระดาษแข็งลูกฟูก นอกจากนี้ โครงการได้เปิดตัวมาตรการใหม่เพื่อลดการใช้กระดาษโดยสนับสนุนให้พิมพ์เอกสารทั้งสองด้านของกระดาษและพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่ยั่งยืน: วัสดุได้รับการคัดเลือกสำหรับเนื้อหารีไซเคิลที่สูงของพวกเขา และเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้ทำการสกัดและผลิตในท้องถิ่น คุณภาพอากาศภายในอาคาร: มีหลายวิธีรวมถึงการติดตั้งระบบทางเข้า สื่อการกรองที่เพิ่มขึ้น การระบายอากาศภายนอกอาคารที่เพิ่มขึ้น ใช้วัสดุที่มีสาร VOC ต่ำ เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งช่วยให้สุขภาพและประสิทธิภาพของมนุษย์ดีขึ้น กลยุทธ์การออกแบบโดยรวมได้สร้างสำนักงานใหญ่ของเมืองหลวงเมืองไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในสำนักงานของบริษัท ตลอดจนสร้างหลักประกันว่าแนวทางการออกแบบสิ่งแวดล้อมจะตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนโดยรอบ