แจ้งเตือนมีผู้แอบอ้างเป็นผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 ก.ค. 23

ขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อผู้บริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้แก่ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และนางดาวนภา เพชรอำไพ รวมถึงตระกูลเพชรอำไพทุกท่าน โดยการสร้างเพจ Facebook, Twitter, Whatsapp, Line หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ ใช้ภาพและชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการหลอกลวงประชาชนที่สนใจเรื่องการลงทุน หรือใช้บริการสินเชื่อ

ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงว่าผู้บริหาร ไม่ได้เปิดเพจ facebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน