เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2565

วันที่ 12 ก.ค. 22

ช่วงวิกฤตที่ผ่านมาจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างชัดเจน โรงพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนโลหิตสำรอง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ เมืองไทย แคปปิตอล ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “เมืองไทยแคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2022” โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการช่วยหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษา เพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป Give Blood And Safe a Life