โครงการแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า

วันที่ 12 พ.ค. 23

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีหลักประกัน) ที่ค้างชำระเกิน 120 วัน คลินิกแก้หนี้ by SAM ช่วยได้ ผ่อนเบาๆสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำ ห้ามก่อหนี้ใหม่ในช่วงแรก สนใจติดตาม www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ โทร 1443

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี

2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)

4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

5. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย