เมืองไทย แคปปิตอล มอบเงินบริจาค 60 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 7 แห่ง

วันที่ 07 Apr 20

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง นั้น นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน 60 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.โรงพยาบาลศิริราช 3.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4.โรงพยาบาลรามาธิบดี 5.สถาบันบำราศนราดูร 6.โรงพยาบาลราชวิถี และ7.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ