โครงการ “เมืองไทย เเคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 02 Dec 21

บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ “กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ” โดยมีผู้เข้าอบรมหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรเเปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เเละสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเป็นเเหล่งผลิตน้ำผึ้งเพื่อการส่งออกเเหล่งใหญ่ของประเทศ เข้าร่วมมากกว่า 40 คน สำหรับผู้เข้าร่วม “โครงการเมืองไทย พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” นอกจากจะให้องค์ความรู้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี เเละการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนการวางเเผนการเงินของกิจการ เเละการสื่อสารการตลาดเเล้ว ยังจะได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ยังอยู่ในรอบของการคัดเลือก “เกษตรกรรายย่อย” เพื่อเข้ารับการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถยกระดับกิจการ ตลอดจนสินค้าของตนเองได้มากขึ้น ตามความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการให้ชุมชนไม่ใช่เเค่เข้าถึงองค์ความรู้เพียงเท่านั้น เเต่ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ อีกด้วย