เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อศิลปะ

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม แอบอ้างบริษัท

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม https://muangthai.tk/ แอบอ้างบริษัท อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอสินเชื่อทางออนไลน์

Green bulding Muangthai Capital Headquarters

อาคารสีเขียวเป็นคำจำกัดความของอาคารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ทุนเมืองไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โครงการโดยรวมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้ใช้อาคารและทรัพยากร หน้ากระจกกว้างใช้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านมุมมองภายนอกและเข้าถึงแสงแดดได้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อแสงแดดที่รุนแรงและลดการใช้พลังงาน โปรเจ็กต์ยังได้ติดตั้งเฉดสีภายนอกที่เหมาะสมที่สุด ตัวอาคารทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร มีการใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกสบายจากความร้อนและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ตั้งอาคาร: โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย โปรเจ็กต์นี้พัฒนาขึ้นบนที่ดินที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้และจำกัดรอยเท้าของอาคารให้อยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพื้นเมืองได้รับการออกแบบที่ชั้นล่างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของธรรมชาติและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบการปรับให้เหมาะสมสำหรับบังแสงอาคาร: เนื่องจากการวางแนวอาคารและมิติของส่วนหน้าอาคาร จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับการเข้าถึงในเวลากลางวันที่กว้างขวางที่คาดการณ์ไว้ โปรเจ็กต์นี้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอกเพื่อลดความเข้มของแสงอาทิตย์โดยรวม ซึ่งส่งผลให้ใช้พลังงานในการทำความเย็นลดลง ระบบอาคาร: โครงการติดตั้งระบบผนังม่านประสิทธิภาพสูงซึ่งประกอบด้วยหน่วยกระจกฉนวน แผงสแปนเดรลหุ้มฉนวน และอุปกรณ์บังแดดซึ่งสามารถลดการนำและกำไรจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พัดลมระบายอากาศในโครงการยังใช้ระบบแยกส่วนกับยูนิต DOAS รวมกับยูนิตคอยล์พัดลมซึ่งต้องการพลังงานต่ำ มีการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันอิสระ (PICV) ที่แต่ละยูนิตคอยล์พัดลมเพื่อช่วยควบคุมและรักษากระแสที่คงที่ไปยังคอยล์ สุดท้าย โปรเจ็กต์สามารถลดพลังงานแสงภายในรถ 9% และพลังงานแสงภายนอกลง 52% การอนุรักษ์น้ำ: โครงการใช้มาตรการอนุรักษ์น้ำอย่างกว้างขวางเพื่อลดความต้องการน้ำดื่มโดยรวมอย่างมาก ใช้อุปกรณ์ติดตั้งแบบฝังและฝังแบบไหลต่ำในห้องน้ำทุกห้อง และรวมระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียในสถานที่ น้ำที่ไม่ใช้แล้วที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการชลประทานในแนวนอน สามารถลดการใช้น้ำโดยรวมได้ถึง 45% โครงการการจัดการและรีไซเคิลของเสีย: โครงการมุ่งมั่นที่จะจัดการและรีไซเคิลของเสียอย่างยั่งยืนในการออกแบบโครงการ การก่อสร้าง และสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว มีที่จัดเก็บส่วนกลางสำหรับกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และกระดาษแข็งลูกฟูก นอกจากนี้ โครงการได้เปิดตัวมาตรการใหม่เพื่อลดการใช้กระดาษโดยสนับสนุนให้พิมพ์เอกสารทั้งสองด้านของกระดาษและพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่ยั่งยืน: วัสดุได้รับการคัดเลือกสำหรับเนื้อหารีไซเคิลที่สูงของพวกเขา […]

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ขาดสภาพคล่องและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ตามมาตรการของ ธปท. เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดย ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องหรือ ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระลดการชำระค่างวดต่อเดือนให้น้อยลงโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาที่ทำสัญญา หรือสาขาใกล้บ้าน

แจ้งเตือนให้ระวัง LINE ปลอม

ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” และใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทข้างต้น ภายใต้ชื่อ เช่น “สินเชื่อด่วน” “บริษัทเงินด่วนทันใจ” “สินเชื่อกู้เงินด่วน” “สินเชื่อแคปปิตอล”เป็นต้น ในการหลอกลวงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจใช้บริการสินเชื่อกับบริษัท จึงขอย้ำว่า “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” ไม่มีบริการขอสินเชื่อทางโซเชียลมีเดียล รวมทั้งไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาทั้งสิ้น แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่

ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 332/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700เบอร์โทรศัพท์ 02 483 8888มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

1 2