ระวัง…เว็บไซต์ปลอม แอบอ้างบริษัท

วันที่ 22 Nov 22

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม https://muangthai.tk/ แอบอ้างบริษัท อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอสินเชื่อทางออนไลน์