• รองรับไฟล์ประเภท: jpg, jpeg, gif, png, อัปโหลดได้สูงสุดถึง 2 MB.